Suos cultores scientia coronat
                                        Knowledge crowns those who seek her
                                                                           Vědění korunuje ty, kteří jej hledajíSPINNING - OHIM rozhodl o zrušení OZ

Tiskové prohlášení ze dne 21. 7. 2014

Dne 21. 7. 2014 celoevropský Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) ve Španělském Alicante vyhověl české společnosti Aerospinning Master Franchising, s.r.o. proti americké společnosti Mad Dogg Athletics, Inc. (MDA) a zrušil komunitární ochrannou známku slovní SPINNING v celém navrhovaném rozsahu. Usnesení č. 6281 C o zrušení komunitární známky č. 175117 ještě nenabylo právní moci.

Toto průlomové rozhodnutí přichází po více jak osmi letech právně složitých sporů mezi českou společností Aerospinning Master Franchising, s.r.o. a americkým gigantem Mad Dogg Athletics, Inc.

Každému je známo spinning cvičení na stacionárních kolech, ovšem málokdo věděl, že užití tohoto slova musí být licencováno americkou společností MDA. Nesčetně mnoho společností po celém světě se stalo terčem soudních sporů ohledně používání ochranné známky SPINNING. Právní zástupci této společnosti zašli tak daleko, že žádali i po českých vydavatelích slovníků odstranění slova "spinning" nebo doplnění informace o vlastníkovi ochranné známky. Český Úřad průmyslového vlastnictví ani po více jak 12 letech ještě nevydal své finální stanovisko v této věci. V tomto smyslu jej evropský úřad ve Španělském Alicante předběhl, ujal se iniciativy a zrušil komunitární známku SPINNING na celém území Evropského společenství.

Společnost Aerospinning Master Franchising, s.r.o. neváhala vynaložit nezměrné úsilí a finanční prostředky a pustila se do náročného boje s americkou korporací, která se dle vlastního vyjádření může pochlubit 35 000 licencovanými spinning centry, 200 000 licencovanými instruktory a obraty v řádech stamiliónů Eur. Silný právní tým americké společnosti MDA podnikal agresivní kroky proti nelicencovaným uživatelům slova "spinning" nejen v České republice, ale také ve Velké Británii, Irsku, Lucembursku, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Dánsku, Finsku, Švýcarsku, Francii, Belgii, Holandsku a Maďarsku. Jen v Německu dle informací MDA právníci v letech 2006-2011 zahájili přes 700 právních kroků a zvítězili ve více než 50 soudních přích.

"Jsem nesmírně šťastná, že tak komplikovaný spor, který ve světovém měřítku snad snese srovnání jen se sporem o ochrannou známku pilates, dopadl v náš prospěch. V právně tak složitém řízení bylo naprosto klíčové najít více jak dobrou právní kancelář. A měli jsme štěstí. Nebýt profesionálního vedení sporu Mgr. Klárou Studenou Labalestra, mohl být dnes výsledek úplně jiný. Nyní už jen doufáme, že český Úřad průmyslového vlastnictví vydá své stanovisko v nejbližší době.", říká paní Magda Krautová, majitelka společnosti Aerospinning Master Franchising, s.r.o.

Společnost Aerospinning Master Franchising, s.r.o. přišla na trh se spinningovou novinkou pod názvem Aerospinning®. Jedná se o revoluční cvičení kombinující prvky kruhového fázového tréninku, spinningu a fitness do unikátního dynamického tréninkového programu zaměřeného na všeobecnou tělesnou kondici, celkovou zdatnost, zlepšení držení těla, vytvarování postavy a rozvoj síly ve stylu moderního fitness. Společnost svůj program aktivně vyvíjí ve spolupráci s odborníky z oblasti fitness. Své poznatky a zkušenosti také pravidelně konzultuje s profesním sdružením spinning4health.cz, které disponuje bezkonkurenčně nejbohatšími znalostmi a zkušenostmi z oblasti historie a vývoje spinningového sportu nejen v České republice.

Dokument tiskové zprávy ve formátu pdf ke stažení (česky)
Dokument tiskové zprávy ve formátu pdf ke stažení (anglicky)

Související odkazy
•    OHIM rozhodnutí č. 6281 C, PDF, česky
•    OHIM rozhodnutí č. 6281 C, PDF, anglicky
•    Mgr. Klára Studená Labalestra, právní zástupce společnosti
•    tiskové prohlášení profesního sdružení spinning4health, o.s.
•    tiskové prohlášení spinning4health, o.s. ke stažení ve formátu pdf (česky)
•    tiskové prohlášení spinning4health, o.s. ke stažení ve formátu pdf (anglicky)
•    o projektu Aerospinning® společnosti Aerospinning Master Franchising, s.r.o.
•    spinning4health, o.s., profesní sdružení zabývající se spinningem

Zdroj: Aerospinning Master Franchising, s.r.o.Copyright © 2014
SPINNING GUIDE.CZ, z.s.

Pokud není uvedeno jinak, texty na těchto stránkách lze volně a bezplatně použít za dodržení podmínek licence Creative Commons Česko [CC-BY-NC-ND], které umožňují veřejné šíření,
kopírování, pokud se nejedná o komerční využití, text je šířen v nezměněné podobě a je uveden autor. – více v sekci Licence CC.